Kapliczka-dzwonnica pełni główną funkcję we wsi Żużeli, znajduje się w jej centrum i jest ze wszystkich najważniejsza.

Żużela Kapliczka-Dzwonnica

Żużela Kapliczka-Dzwonnica

Prawdopodobnie powstała około połowy XIX w. Jest murowana w stylu budowli wiejskiej, prostokątna z zaokrąglonymi od frontu narożnikami. Jest też trzykondygnacyjna, sklepiona żaglasto. Wejście jest zamknięte łukiem odcinkowym. Na ścianie frontowej znajduje się obraz św. Urbana, patrona Żużeli. Nad obrazem znajduje się krzyż. W środku kapliczki, na głównej ścianie, wisi duży obraz M.B. Częstochowskiej, który jest równie stary. Po obu stronach obrazu stoją dodatkowo dwa obrazy przedstawiające Grób P. Jezusa i Grób Matki Boskiej, które zostały ufundowane przez byłą mieszkankę Żużeli ś.p. Hildegardę Linek.
Poza tym stoją tam też chorągwie oraz bardzo stary krzyż procesyjny pochodzący z ok XIX w., który służył służy dalej przy każdej procesji. Do niedawna stała tu też, obok obrazów, rzeźba nieoznaczonej świętej . Rzeźb ta liczyła grubo ponad 500 lat, gdyż jej czas wykonania określono na ok 1420 r. Była to rzeźba wykonana w stylu gotyckim, a jej wysokość liczyła 65 cm.
Rzeźba ta została uznana za zabytek wysokiej klasy przez wojewódzkiego konserwatora.
Wprawdzie w jego zaleceniach była mowa o zabezpieczeniu tego cennego zabytku, jednak nikt nie zastosował się do tej uwagi, dlatego też niedługo potem, bo w 1993 r. rzeźba z kapliczki zniknęła.
Ogólnie kapliczka jest jeszcze w dobrym stanie. Mieszkańcy mimo wszystko bardzo dbają o jej wystrój. W 1993 r. została zewnętrznie odnowiona, głównie pomalowana. Pracowali przy tym pan A. Donitza i pan B. Kohlsdorf. Było to wykonane z dobrowolnych datków mieszkańców wsi.