Żużela Wieś Polska

Żużela Wieś Polska

Sołtys Wsi Żużela

Mateusz Gałeczka
siedziba sołectwa:
ul. Ogrodowa 13
47-341 Żużela

e-mail: mateuszgaleczka@op.pl

tel.+48 889 825 804

Administrator portalu

Krzysztof Hytrek

e-mail: krzysztof.hytrek@zuzela.eu