W dniu 24 września odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie nowej remizy oraz przekazanie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą celebrowali proboszcz ks. dziekan dr Henryk Wollny i kapelan strażaków ks. prof. Józef Urban. Po mszy świętej delegacje wszystkich OSP, zaproszeni goście oraz mieszkańcy przemaszerowali na plac nowej remizy, gdzie odbyły się uroczyste obchody. Prezes OSP Żużela druh Andrzej Wroża przywitał zaproszonych gości Dyrektora Pracy Arcelor Mittal Poland oddział Zdzieszowice i jednocześnie Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego Józefa Bukowińskiego, Burmistrza Krapkowic i jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Krapkowicach Andrzeja Kasiurę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krapkowic Pana Andrzeja Małkiewicza, Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Pana Arnolda Donitza, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach kapitana Leszka Stanioch, Opolskiego Kapelana Strażaków ks. prof. Józefa Urban, Proboszcza parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Brożcach ks. dziekan dr Henryka Wollnego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krapkowic Pana Józefa Brzozowskiego, Komendanta Zakładowej Straży Pożarnej ArcelorMittal Pana Wiesława Noworol, Panią Sołtys – Urszulę Gajda wraz z całą Radą Sołecką Żużeli, Radnego Rady Miejskiej Krapkowic a zarazem zastępcę naczelnika naszej jednostki druha Tomasza Linek, Druhny, druhów z jednostek OSP, jednostki OSP Żużela oraz mieszkańców i wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Po przywitaniu gości przedstawiono rys historyczny budowy remizy, rys odczytała druhna Anita Cygan oraz poświęcono remizę i samochód. Następnie dokonano uroczystego otwarcia remizy przez Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Małkiewicza oraz Prezesa OSP w Żużeli druha Andrzeja Wroża. Po uroczystym otwarciu przedstawiono rys historyczny środków transportu w naszej jednostce, rys odczytała druhna Anita Cygan oraz przekazano samochód przez Dyrektora Pracy Arcelor Mittal oddział Zdzieszowice Pana Józefa Bukowińskiego, Komendanta Zakładowej Straży Pożarnej Arcelor Mittal oddział Zdzieszowice Pana Wiesława Noworol, Burmistrza Krapkowic Pana Andrzeja Kasiurę oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krapkowic Pana Józefa Brzozowskiego, Naczelnik OSP Żużela druh Paweł Stein odbierając kluczyki i dowód rejestracyjny serdecznie podziękował za samochód i następnie przekazał kluczyki kierowcy druhowi Marcinowi Barton. Nadano imię samochodu „Józef” (od imienia pierwszego kierowcy OSP Żużela śp. druha Józefa Gawlica) przez matkę chrzestną Adelajdę Pawelczyk oraz druha Roberta Stora. Na uroczystości zostali odznaczeni medalami druhowie za zasługi dla pożarnictwa:
– Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” po raz drugi otrzymał druh Werner Wroża,
– Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Bernard Gawlica i Robert Stora,
– Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Artur Kipka, Andrzej Gajda, Rafał Gawlica, Waldemar Glombik, Norbert Janik, Piotr Kośmider, Tomasz Linek, Walter Linek, Krzysztof Malik, Janusz Pollak, Mateusz Schőnowski, Joachim Stora, Andrzej Wroża,
– Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie: Mariusz Gawlica, Roland Kipka, Rafał Kostrzewa, Łukasz Lohrengel, Paweł Mleczko, Waldemar Stora, Denis Tobias, Krysztof Hytrek.
Wręczenia medali dokonali Burmistrza Krapkowic i jednocześnie członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu Pan Andrzej Kasiura oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach kapitan Leszek Stanioch.

Po wręczeniu medali Prezes druh Andrzej Wroża oraz Naczelnik druh Paweł Stein wręczyli podziękowania i upominki: Firmie Arcelor Mittal oddział Zdzieszowice, Burmistrzowi Krapkowic Panu Andrzejowi Kasiura, Radzie Miejskiej w Krapkowicach, Bernardowi Friedla, Franciszkowi Glombica, Jerzemu Jarosz, Marcinowi Barton, Łukaszowi Bzymek, Marinowi Cygan, Gabrielowi Gabriel, Bartoszowi Gawrysiak, Rafałowi Michalik, Hubertowi Drost, Patrykowi Kopiec Denisowi Michalik, Kevinowi Kopiec.
Podczas uroczystości poświęcenia remizy, przekazania samochodu, wręczania medali, odznaczeń oraz podziękowań asystowały druhny Monika Hytrek i Sandra Kyczka, relację fotograficzną wykonywał Franciszek Gricner, a filmowa Alojzy Gricner. Na koniec zaproszeni gości wygłosili krótkie przemówienia. Gości i strażaków z naszej jednostki zaproszono na poczęstunek.
W imieniu strażaków z naszej jednostki OSP oraz społeczności lokalnej miejscowości Żużela, pragniemy podziękować Panu Burmistrzowi, Radzie Miejskiej w Krapkowicach na czele z Panem Przewodniczącym Rady, Panu Dyrektorowi Józefowi Bukowińskiemu, Panu Komendantowi Zakładowej Straży Pożarnej Wiesławowi Noworol, oraz wszystkim osobom nie wymienionym z imienia i z nazwiska, które przyczyniły się oraz pomogły w budowie, oddaniu remizy do użytku oraz pozyskaniu samochodu dla naszej jednostki OSP.

 

Galeria Zdjęć dostępna Tutaj