W dniu 23 stycznia o godzinie 19:00 w sali DFK w Żużeli odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żużeli. Zebranie otworzył Prezes druh Andrzej Wroża, który przywitał zaproszonych gości. Na zaproszenie odpowiedzieli: Zastępca Burmistrza Krapkowic Romuald Haraf, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Pan Andrzej Donitza, Komendant M-G OSP dh Jerzy Jarosz, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Krapkowice Pan Bernard Friedla, pracownik Urzędu Gminy Inspektor Franciszek Glombica oraz Przewodnicząca DFK w Żużeli Adelajda Pawelczyk.

Po przywitaniu gości dokonano wyboru przewodniczącego zebrania (dh Tomasz Linek), protokolanta (dh Paweł Stein) oraz komisji: uchwał i wniosków, mandatową, wyborczą. Sprawozdanie z działalności OSP za 2015 rok przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej. Pozostałe  sprawozdania za 2015 rok oraz plan działalności na 2016 rok przedstawiono w tradycyjnej formie. Po dyskusji nad sprawozdaniami na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium zarządowi za 2015 rok. Prezes wraz z Naczelnikiem Podziękowali wszystkim członkom za zaangażowanie, akcje ratownicze, szkolenia, ćwiczenia wykonane prace na rzecz jednostki oraz lokalnej społeczności w ubiegłym roku jak i całą 5 letnią kadencję.

Po zakończonym I etapie zebrania nadszedł czas na wybór nowego zarządu, komisji rewizyjnej, członków do ZOMG w Krapkowicach, Delegatów na zjazd ZOMG w Krapkowicach. Skład zarządu uległ drobnym zmianą. Do zarządu zgłoszono 7 kandydatów, a do komisji rewizyjnej 3 kandydatów, gdzie wszyscy zostali wybrani na następną kadencję.

Przed zakończeniem zebrania przedstawiono protokół komisji uchwał i wniosków, przegłosowano 4 uchwały:

 1. Z działalności organizacyjno-programowej,
 2. Wyboru nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej,
 3. Zmiana statutu OSP,
 4. Nadaniu Członka honorowego OSP.

W związku z podjętą uchwała Nr 4 członkiem honorowym został dh Stora Robert.

Na koniec zaproszeni goście zabrali głos dziękując strażakom za działalność, aktywność i gratulując nowo wybranemu zarządowi i komisji rewizyjnej.

 

Skład Zarządu:

Prezes – Wroża Andrzej,

Wiceprezes naczelnik – Stein Paweł,

Zastępca naczelnika – Linek Tomasz,

Sekretarz – Michalik Denis,

Skarbnik – Kipka Roland,

Gospodarz – Barton Marcin,

Członek – Schönowski Mateusz.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Lohrengel Łukasz,

Sekretarz – Hytrek Krzysztof,

Członek – Cygan Martin.

 

Krótkie sprawozdanie za 2015 rok:

 1. Stan osobowy:

– Członkowie czynni – 60,

– Członkowie honorowi – 1,

– Członkowie MDP – 16,

– Razem – 77.

 1. OSP brała udział w 9 akcjach ratowniczo – gaśniczych:

– 2 pożary,

– 1 wypadek,

– 5 miejscowe zagrożenia,

– 1 alarm fałszywy.

 1. OSP utrzymała następujący sprzęt:

– Radiostacja nasobna 2 szt.,
– Wąż W-75 4 szt.,
– Wąż W-52 6 szt.,
– Linka ratownicza 1 szt.,
– Kurtyna wodna 1 szt.,
– Tłumica metalowa 4 szt.,
– Przełączniki 110/75 1 szt. 75/52 2 szt.

 1. OSP wykonała prace:

– strop, oświetlenie oraz malowanie w biurze,
– oświetlenie rezerwowe, lampy wyjazdowe,
– malowanie samochodu i remont zbiornika w samochodzie IFA,

– wykonanie płotu za garażami,
– sadzenie krzaków oraz prace porządkowe przy remizie,
– prace przy przenosinach do nowych garażów.

 

Podsumowanie kadencji lata 2011 – 2015:

 1. WYJAZDY:
Zdarzenia Rok
2011 2012 2013 2014 2015
Pożary 1 3 1 3 2
Wypadki 1 1
Miejscowe zag. 1 1 2 3
Zabezpieczenia 1 5 2 2 2
Alarm fałszywy 1 1
Razem 2 10 5 7 9
 1. SZKOLENIA:
 Typ szkolenia Rok
2011 2012 2013 2014 2015
Podstawowy 4 3 2 3
Uzupełniający podstawowy 8 1
Dowódców 1
Ratownictwa technicznego 2 2
Konserwatorów sprzętu 2 2
Kwalifikowanej Pierwszej Pom. 2
Razem 0 16 9 2 5
 1. ZAWODY:
Drużyna Rok
2011 2012 2013 2014 2015
Gminn. Powiat.
MDP Dziewc. 1 2 1 2
MDP Chłopc. 1 2 1 2 1 3
KDP 4 2 1 2
Seniorzy I 2 6 8 5 10 3
Seniorzy II 7 4
Oldboje 1
Ilość drużyn 5 3 3 4 4 4
 1. PRZEGLĄDY OPERACYJNO –TECHNICZNE:
 Punkty Rok
2011 2012 2013 2014 2015
Ujemne 29 33 28 0
Dodatnie 35 40 38 237
 1. SPRZĘT:

– Samochód średni gaśniczy IFA
– Terminal alarmowania SMS 1 szt.
– Aparaty dróg oddechowych AUER 2 szt.
– Sygnalizatory bezruchu AUER 2 szt.
– Pojemnik na maski AUER 2 szt.
– Radiostacja nasobna 2 szt.
– Ubrania koszarowe 8 szt.
– Hełmy 3 szt.
– Pasy 10 szt.
– Rękawice 4 szt.
– Prądownice W-52 2 szt.
– Wąż W-75 4 szt.
– Wąż W-52 9 szt.
– Linka ratownicza 1 szt.
– Kurtyna wodna 1 szt.
– Tłumica metalowa 4 szt.
– Przełączniki 110/75 1 szt. 75/52 2 szt.
– Bosak podręczny 1 szt.,
– Kamizelki funkcyjne 2 szt.
– Latarka 5 szt.
– Stojak hydrantowy 1 szt.
– Lampa błyskowa 2 szt.
– Podpinki 6 szt.
– Pachołki 4 szt.
– Mostki przejazdowe 2 szt.
– Wodery 4 szt.

 1. WAŻNIEJSZE WYDAŻENIA:

 

 • Pozyskanie samochodu średniego IFA,
 • Budowa Garażu,
 • Zakup terminalu alarmowania GSM,
 • Goście z USA oraz Ukrainy,
 • Zabezpieczanie TdP,
 • Zabezpieczanie biegu Krapkowickiego,
 • Pożar makulatury w zakładach papierniczych,
 • Uczniowie szkoły oraz przedszkolaki w OSP,
 • Pożar kurnika w Ligocie Krapkowickiej,
 • Udział w zawodach sportowo-pożarniczych gminnych oraz powiatowych,
 • Udział w turniejach sportowych piłki nożnej,
 • Udział w dożynkach,
 • Udział w uroczystościach gminnych z okazji dnia Strażaka,
 • Warta przy Bożym Grobie,
 • Obsługa zawodów powiatowych oraz pomoc w sędziowaniu,
 • Zlot samochodów pożarniczych w Główczycach.

 

Z poważaniem:

   Zarząd OSP

 

Kilka Zdjęć: