7 lipca 2019r. w Parku Wiejskim w Żużeli, odbyło się coroczne nabożeństwo różańcowe.Przed zabytkową kapliczką, zgromadziła się liczna grupa mieszkańców Żużeli i okolicznych wiosek. Na nabożeństwie obecny był, po raz pierwszy, nasz nowy proboszcz ks. Adrian Jańczyk. Nabożeństwo ubogacił występ naszej orkiestry młodzieżowej, którą prowadził p. Rafał Miczka. Po nabożeństwie na placu przed wiatą, odbyło się spotkanie przy kawie i kołaczu. Nabożeństwo corocznie organizuje miejscowe koło Mniejszości Niemieckiej DFK w Żużeli, przez p. Adelajdę Pawelczyk.