Pielgrzymka mieszkańców Żużeli do Gidle, Częstochowy i Leśniowa 07.10.2018